1. Księga ewidencji uczniów

2. Księga uczniów

3. Ewidencja legitymacji szkolnych

4. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych

5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

6. Księga uchwał Rady Pedagogicznej

7. Zarządzenia dyrektora szkoły

8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

9. Listy pracowników

10. Ewidencja chorobowa

11. Rejestr wniosków o emeryturę i rentę

12. Rejestr nieobecności pracowników

13. Rejestr wydanych zaświadczeń

14. Rejestr zamówień publicznych

15. Dokumentacja finansowo-księgowa

16. Księgi inwentarzowe

17. Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt

 

Komórki prowadzące: sekretariat, kadry, dyrektor szkoły, zastępcy dyrektora, kierownik gospodarczy.

Wprowadził
Administrator
29.01.2021 10:42:51
Opublikował
Administrator
29.01.2021 10:42:51
Odpowiedzialny za treść
Administrator
29.01.2021 10:42:51
Zaktualizował
Administrator
29.01.2021 10:43:30