XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 

1.   Aktu założycielskiego XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 poz. 59 z późn zm.)

2.   Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

 

3.   Uchwały nr XXX/635/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. zmienionej uchwałą nr XXXVII/864/2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład. 

4.   Statutu XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie

Odnośniki

Organem prowadzącym XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie jest Miasto st. Warszawa

   

      http://www.pragapld.waw.pl/

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

  

     http://www.kuratorium.waw.pl

 

Wprowadził
Administrator
29.01.2021 10:47:57
Opublikował
Administrator
29.01.2021 10:47:57
Odpowiedzialny za treść
Administrator
29.01.2021 10:47:57
Zaktualizował
Administrator
29.01.2021 10:48:07